Užitečné odkazy
language www.chotes.cz
language www.ekokom.cz

Aktuality

11.02.2022
Chodov bojuje za méně odpadu ve městě
Odpady jsou téma, které se naší společnosti dotýká stále více. Současný systém nakládání s odpady, který v České republice zahrnuje především skládkování, se nedá dlouhodobě udržet.
20.02.2022
Dokončena distribuce košíků na kuchyňský odpad
03.03.2022
Nádoby na oleje a tuky po smažení
Důvodem separace potravinářských olejů a tuků je nejen ohleduplnost k životnímu prostředí, ale především k správnému fungování kanalizace.
03.06.2022
Využité elektrozařízení v roce 2021
Obdrželi jsme od firmy Asekol environmentální vyúčtování, které vyčísluje přínos našich obyvatel k ochraně přírody v roce 2021. Děkujeme, že třídíte.
27.06.2022
Změna svozu tříděného odpadu
Od července navyšujeme počet svozů tříděného odpadu.
12.09.2022
Správné ukládání plastů
Proběhl rozbor plastů zaměřený na jejich správné ukládání do kontejnerů.
18.11.2022
Sáčky na BIO odpad
Možnost pořízení nových sáčků.
23.11.2022
Od 1.12.se mění svoz bioodpadů
Od 1.12. do 31.3 se mění svoz bioodpadů
23.11.2022
Chtělo by to poskládat
Nádoby nemusí být přeplněny.
25.01.2023
Třídili jsme baterie
V roce 2022 obyvatelé Chodova odevzdali ke zpětnému využití 208 kg baterií.
15.05.2023
Tuna oleje vyseparována
V loňském roce se nám poprvé v historii podařilo vyseparovat 1,023 tuny oleje a jedlých tuků.
21.09.2023
Pozvánka pro předsedy SVJ
Dne 25.září 2023 od 16.00 hodin se uskuteční schůzka s předsedy SVJ ve velkém sále KASS Chodov.
21.09.2023
Rozšířili jsme počet stanovišť pro ukládání oleje
Máme pět nových stanovišť pro oleje a jedlé tuky. Nová stanoviště jsou ulici Nejdecká u ZŠ, Luční před čp. 1026, Jiráskova u čp. 781, nová Husova u výměníkové stanice a ve Staré Chodovské u bývalé hospody.
18.12.2023
Svoz bioodpadů do 31.3.2024
Do 31.3. 2024 se mění svoz bioodpadů u rodinných domů a zahrádkářských osad z 1 x týdně na 1 x za 4 týdny.