Užitečné odkazy
language www.chotes.cz
language www.ekokom.cz
Pro občany
Sběrný dvůr

Nebezpečný odpad

Co sem patří?

Na sběrný dvůr patří všechny druhy nebezpečných odpadů z domácnosti, které vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností, uvedených v zákoně o odpadech (např. výbušnost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, žíravost, infekčnost ).

Jedná se například o barvy, laky, ředidla, rtuťové teploměry, chemikálie, léky, kyseliny, zásady, fotochemikálie některé nepožité zahradní hnojiva, postřiky a pesticidy atd.

Nebezpečný odpad předejte proškolené obsluze ve sběrném dvoře, která jej uloží do speciálních sběrných nádob, kterými je sběrný dvůr vybaven pro ten který druh odpadu.

Nebezpečné odpady jsou většinou opatřeny tímto označením


Kam odpad putuje dál?

Nebezpečné odpady předáváme společnosti ELIOD servis, s.r.o. nebo AHV ekologický servis s.r.o.


Kde nás najdete

Sběrný dvůr se nachází v ulici U Porcelánky čp. 212 vedle sídla Chodovských technicko-ekologických služeb s.r.o.

Provozní doba:

Po-Pá : od 7.00 do 19.00
So-Ne: od 7.00 do 11.00 včetně státních svátků