Užitečné odkazy
language www.chotes.cz
language www.ekokom.cz
Pro občany
Sběrný dvůr

Stavební odpad

Stavební odpad není komunálním odpadem.

Každý původce stavebních a demoličních odpadů, tudíž i nepodnikající fyzické osoby jsou povinni prokázat předání tohoto odpadu do sběrného dvora nebo do zařízení určeného pro nakládání s odpady, pokud je sám nezpracuje.

Dále je povinností každého původce stavebních a demoličních odpadů, které sám nezpracuje a nepředá je na sběrný dvůr, mít jejich předání do zařízení k nakládání s odpady, zajištěné písemnou smlouvou již před vznikem těchto odpadů.

Fyzická osoba, která nemá stanoveným způsobem a v odpovídajícím množství písemnou smlouvou zajištěno předání stavebního a demoličního odpadu, které sama nezpracuje a nepředá je na sběrný dvůr, dopustí se přestupku se sankcí do 100 000 Kč.

Stavebním a demoličním odpadem jsou např. umakarty z vybouraného jádra, vyměněná okna, cihly, malty, další zdiva, dlažby, sádrokartony atd.

Stavební odpad mohou obyvatelé ukládat na sběrný dvůr pouze za úplatu dle platného ceníku, který je zveřejněn v areálu sběrného dvora.


Kde nás najdete

Sběrný dvůr se nachází v ulici U Porcelánky čp. 212 vedle sídla Chodovských technicko-ekologických služeb s.r.o.

Provozní doba:

Po-Pá : od 7.00 do 19.00
So-Ne: od 7.00 do 11.00 včetně státních svátků